وصل


چه آتشی! که بر آنم بدون بیم گناه
تو را بغل کنم و...، لا اله الا الله! هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر