تنبلی

دوستانی درباره تنبلی پرسیده اند. بطور موجز عرض می شود که "تنبلی" اگر به چیزی از زندگی لطمه نزند، بد نیست. خودش زیباست. چه اشکال دارد من نوعی یک صبح را در رختخواب باشم و صدای پرندگان را گوش دهم و هیچ کاری هم نکنم؟
فشار ملامت اینکه "همه جلو افتاده اند و دارند پیشرفت می کنند و تو خوابیدی؟" اجازه نمی دهد ما لحظه ای توقف کنیم و زندگی را ببینیم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر