زهی!

چند دزدی حرف مردان خدا
تا فروشی و ستانی مرحبا؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اونوقت مردان خدا کی باشن !؟!؟!؟!؟

ارسال یک نظر