کژتابی و ایهام

بعد از مینیمال کژتابی، دوستی در این مورد صحبت کرد. قبلاً مبحث کژتابی‌ها را در پادکست‌هایی توضیح داده بودم. اکنون چند نمونهٔ دیگر کژتابی را در ادامه می‌آورم:

"من مثل تو، زودباور نیستم."

۱. تو زودباور نیستی. من هم مانند تو(که زودباورنیستی) زودباور نیستم.

۲. تو زودباور هستی. اما من مانند تو نیستم. زودباور نیستم.

--------------

"هوشنگ قفل در را باز کرد، سپس آن را بست."

قفل را بست یا در را؟!

-----------

"مریم به فاطمه گفت بزودی نتیجه امتحاناتش را خواهند داد."

نتیجه امتحانات مریم را یا نتیجه امتحانات فاطمه را؟!

---------

"من دوستی سی و شش ساله دارم."

سن دوستم سی و شش سال است یا قدمت دوستی ما سی و شش سال است؟

------------

"من تو را از پدرت بیشتر دوست دارم."!

۱. از اون اندازه‌ای که پدرت دوستت داره بیشتر دوستت دارم.

۲. تو رو بیشتر دوست دارم تا پدرت رو.

----------

کژتابی با ایهام فرق دارد. کژتابی ایهام ابهام‌دار است.

نمونه ایهام:

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

«شیرین» ایهام دارد، بروشنی.

نمونه دیگر ایهام:

"پدر و مادر من بیست سال اختلاف دارند."

«اختلاف» ایهام دارد.

-------------
موارد متعدد دیگر در بخش پادکست‌های سایت هست. تابحال دو پادکست ویژهٔ کژتابی منتشر شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر