خشم، بهانه یا علت؟

خشم ورزیدن فقط بهانه می‌خواهد، نه علت!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر