رسیدگی سلبی


   بازی‌ئی روی گوشی‌های همراه بود مدتی پیش، بنام پو. بنده که بازی نکرده‌ام ولی از دوستان می‌شنیدم وصفش را. ظاهراً کاراکتری داشته که باید در طول روز به آن رسیدگی کرد، آب و غذایش داد، تر و خشکش کرد و غیره. تا رشد کند و شکوفا شود، درست مثل یک گلدان که رسیدگی مدام می‌خواهد.

   دل انسان، یا به تعبیر قدیم آن، قلب انسان هم درست مثل همین پو نیاز به رسیدگی دارد، رسیدگی دائم. اما نکتهٔ اصلی اینجاست که اساس این رسیدگی از نوع سلبی است! این نکته‌ای ریشه‌ای‌ست. و تعامل با آن(با دل) تنها بر اساس این اصل بنیانی می‌تواند تعاملی صحیح باشد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر