ازدواج


   تنها زمانی قصد ازدواج کنید که تکلیفتان را با خودتان روشن کرده باشید. بدانید از زندگی چه می‌خواهید. خیلی ساده و روشن.

   پس از این، تنها زمانی کسی را انتخاب کنید که مطمئن شوید او نیز تکلیفش با خودش روشن است و می‌داند از زندگی چه می‌خواهد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر