یا دائم


به غیر از بوسه کز تکرار رغبت را کند افزون
کدامین قند را دیگر مکرر می‌توان خوردن؟

اگر نماز برایم تکراری‌ست و ملالت‌بار، نماز «خواندن» بلد نیستم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر