همصحبتی‌ام


سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر