شیر خدا و رستم دستان


   اگر جدیتی در افراد دیده می‌شد، مطالبی عمیقتر ارائه می‌شد. متاسفانه کلیت مخاطبان از یک سطح بخصوص عمیقتر نمی‌شوند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر