احتراز

بیاموزمت کیمیای سعادت؟
ز همصحبت بد جدایی جدایی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر