متافیزیک، عرفان حلقه، اکنکار و ...


   کسانیکه اینگونه جلسات می‌روند و اینطور مباحث را پیگیر هستند، ذهن‌هایی هپروتی و سوتی فوتی هستند. و اغلب، مسائل و مشکلاتی در کودکی، زندگی شخصی و عاطفی‌شان دارند که نمی‌خواهند با واقعیت آنها روبرو شوند، لذا رو به چنین فضاهایی می‌آورند.

   نتیجه؟ سیر در «عوالم ملکوت و فضایی»، اما ندیدن واقعیات ملموس و سادهٔ زندگی.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر