اسلام


   اگر کسی پیام محمد(ص) را شنیده باشد، دیگر نمی‌تواند برگردد.

راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست۲ نظر:

پست کردن نظر