کمک


   وقتی فردی به قصد آزار دیگری گفتار و یا رفتاری می‌کند، علت آن،  رنج، خشم و آزاری است که خودش دارد دروناً متحمل می‌شود. و در حقیقت، رنج و خشم و آزار درونی خودش سر ریز کرده است.

   مواجهه با چنین فردی، بهر صورت که باشد، عاقلانه نیست. چرا که او نیاز به کمک دارد. البته اگر خودش پذیرای کمک باشد، که اغلب نیست.

   بنابراین، آن گفتار و رفتارِ ناشی از میل خشم و آزاری که او بروز می‌دهد، در حقیقت به زبان حال دارد این پیام را می‌رساند که «من شایستهٔ شفقتم. به من کمک کن».۱ نظر:

ناشناس گفت...

با همچین کسی چطور باید برخورد کرد ؟ندید گرفت قطع رابطه کرد یا چی ؟

ارسال یک نظر