تماشا شدن


آیا شما تابحال این احساس را داشته‌اید کسی دارد شما را تماشا می‌کند؟

آیا می‌دانید علت این پدیدهٔ روانی چیست؟

در جلسهٔ هفتهٔ آینده به این پدیده و علت آن میپردازیم.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر