دورهٔ جدید خودشناسی


   این دوره از اواسط یا اواخر آذر ماه شروع می‌شود. ثبت نام شروع شده است.

   به دوستان و آشنایان‌تان اطلاع دهید.

اطلاعات دقیقتر:

http://www.panevis.com/2016/11/group11.html۱ نظر:

اسیر گفت...

تا حدی اسیر هویت ذهنی هستم که دوست ندارم کسی از آشنایان این پست را ببیند و با این وجود مثلا دوره ی خودشناسی هم شرکت می کنم اینطور خودم را توجیه می کنم که من آگاه شده ام !!! و می خواهم از این غل و زنجیر رها شوم و آنها نمی دانند و نمی خواهند !!!
امان از من امان ...
متاسفم برای این افکار

ارسال یک نظر