تنبلی و بی‌حوصله‌گی


   جهنم معلول تنبلی و بی‌حوصلگی است. تنبلی و بی‌حوصلگی کلید هر بدی‌اند. تنبل حق را بجا نمی‌آورد و بی‌حوصله بر حق صبوری نمی‌کند.

   تنبلی آخرتت را تباه می‌کند. و بالتبع، دنیایت را.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

تنبلی و بی حوصلگی معلول فکرزائد است. فکرزائد طراوت و شور و شوق انسان را خشک میکند.بچه ها به این دلیل پر از انرژی و شوق هستند که ذهن پاکی دارند.

پست کردن نظر