مهم نیست


   شما خودت باش. مردم حتماً نباید تو را دوست داشته باشند، و تو هم مجبور نیستی باین موضوع اهمیت دهی.
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر