نفت بر آتش   دریافت محتوای توهم‌زا باعث بیشتر شدن پریشان‌افکاری می‌گردد. خواندن، شنیدن و تماشای فیلم و کلیپ، متن، و هر گونه محتوایی که شامل موضوعاتی مانند جن، روح، فیلم‌های ژانر وحشت، دیدن صحنه‌های سر بریدن و خشونت و خون و کشت و کشتار، همه ایجاد توهم بیشتر و بیشتر می‌کند. 
همچنین است همصحبتی با افرادی که در این فضاها سیر می‌کنند.

   کم خودمان توهم زده‌ایم!؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر