دین من‌درآوردی


   یک دینی هم داریم که ما انسانها از خودمان درآورده‌ایم! یعنی یک سری افکار مبتنی بر خیالاتمان را به خدا و دین و پیغمبر نسبت می‌دهیم، کاملاً من‌درآوردی! هیچ دلیل مستندی هم بر آنها نداریم.

   این عقاید و افکاری که از خودمان درآورده‌ایم و به آنها سخت باور داریم را با قرآن و سخنان پیامبر و اولیاء خداوند مطابقت دهیم. پیش یک متخصص دینی خردمند برویم ببینیم کجای این افکار عرفی از حق دین است.

   شما به دین محمد(ص) هستی یا به دین و عقاید خودت ولی بنام محمد(ص)؟!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر