بازی‌های پنهان

هان مشو نومید چون واقف نئی از سر غیب
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان، غم مخور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر