بقا

عید بیاید رود
عید تو ماند ابد

 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر