تربیت


   ما را از کودکی طوری بار آورده‌اند که اهل قضاوت کردن و ارزش‌گذاری شده‌ایم.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر