رابطه


   تنها بودن بسیار بسیار بهتر از بودن در رابطه‌ای آزاردهنده است.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر