کات

وقتی رابطه‌ای تمام می‌شود، یعنی تمام شده! رابطه‌ای که تمام شده باشد ولی تمام نشده باشد، که تمام نشده!
ما در هیچ وجه از زندگی‌مان جدیت نداریم. انگار زندگی را یاوه و شوخی گرفته‌ایم.
می‌گوید باهاش تمام کرده‌ام. اما هنوز در تماسیم! هنوز بهش فکر می‌کنم. و ...
اگر کاری می‌کنی و تصمیمی می‌گیری، مردانه و یکدله پایش وایسا.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر