گذشتن

غیر مُردن هیچ فرهنگ دگر
درنگیرد با خدا، ای حیله‌گر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر