درکهٔ خدافظی


   فردا، پنج‌شنبه، صبح ساعت هشت، میدان درکه، دم مسجد. 

   می‌رویم کافه جویبار و ناهار و تا عصر آنجاییم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر