«عشق»


   دوپامین و اکسی‌توسین و مشتی هورمون دیگر که فروکش کنند، دیگر نه کوه رو می‌گذاره روی دوشش، نه رخت هر جنگ رو می‌پوشه، نه موج رو از دریا می‌گیره و نه شیرهٔ سنگ رو می‌دوشه.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر