رزق

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر