عاشقی

کسی که می‌گوید: «من عاشق مثلاً ستاره‌شناسی هستم، اما مشغلهٔ کاری و زندگی و تأمین معیشت و غیره وقت و فرصتش را بمن نمی‌دهد و نمی‌توانم به آن بپردازم»، عاشق ستاره‌شناسی نیست.

کسی عاشق کاری است که مشغول آن است.

۱ نظر:

حمیده گفت...

منم فکرمی کردم نقاشی رودوست دارم،ولی بعددیدم استعدادوعلاقه به نقاشی ندارم.
ولی تماشای گالری نقاشی وتابلوهای زیادرودارم وعاشقش هستم.
پس من عاشق تماشای نقاشی های زیبای دیگرانم،نه پیشه نقاشی.
این ادم هم ستاره هاوستاره شناس هاوشایدمطالعه کتابهای نجوم رودوست داره،ولی
احتمالاًبه کارتلسکوپ ومسافرت برای رصدستاره هاومشکلاتش علاقه ای نداره.

ارسال یک نظر