نور


   گفته شده بود «کسی که به خودش ظلم می کند قطعاً به دیگران و اطرافیانش هم ظلم می کند. بطور حتی ناخواسته.»

   ظلم به خود چیست؟

   شما اگر پرنده ای داشته باشید و به آن آب و دانه ندهید، به او ظلم کرده اید. انسان دل دارد. نه، اشتباه گفتم، انسان دل است، و این دل غذای مخصوص خودش را دارد. اگر آب و دانه اش ندهیم، به او ظلم کرده ایم. اگر غذایی که باعث مریضی اش شود به او دهیم، در حقش ظلم کرده ایم. به خودمان ظلم کرده ایم.

   آب و دانه اش چیست؟ نور خدا. دل انسان از نشستن به مشاهدۀ پروردگارش جان می گیرد.

   مشاهدهٔ خداوند چیست؟ نماز، مراقبه، سکوت، دعا.

قوت اصلی بشر نور خداست
قوت حیوانی مر او را ناسزاست

لیک از علت در این افتاد دل
کاو خورد او روز و شب از آب و گِل

قوت اصلی را فرامُش کرده است
روی در قوت مرض آورده است

قوت مرض: فکر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر