عام‌نگری

یک تمرین عالی برای کل‌نگری، نگاه کردن به آدمها، به اطرافیان، است طوری که یک حیوان یا یک موجود رو می‌بینیم. یک موجود با دو تا چشم، سر، دستها و بدن و پاها را می‌بینیم. همین و بس!

زیبایی فوق العاده‌ای در این ساده و ‌کلی دیدن هست.

امتحان کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر