...

از شیشهٔ بی می، می بی‌شیشه بجویید
حق را ز دل خالی از اندیشه بجویید

۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

قدحی بود به دستم بفکندم بشکستم
کف صد پای برهنه من از آن شیشه بخستم
تو بدان شیشه پرستی که ز شیشه است شرابت
می من نیست ز شیره ز چه رو شیشه پرستم
بکش ای دل می جانی و بخسب ایمن و فارغ
که سر غصه بریدم ز غم و غصه برستم

ارسال یک نظر