سرپوش

احترام زیاد و یا ابراز دوستی زیاد، با حسادت و خشم رابطه دارند!
این دوستی و احترام، پوشانندهٔ حسادت و خشم است. اعنی من که به تو احترام یا دوستی زیاد ابراز می کنم، از این طریق دارم حس خشم و حسادتی که به تو‌ دارم را می پوشانم.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در هر رابطه ای هر رفتاری که از حد نرمال فراتر رود نشان دهنده این است که "هدفی" در پس ان رفتار نهان گشته. و بسیار صحبت شد که وقتی "هدف تعیین کردن" وارد میشود "آرامش" از در دیگر خارج میشود.
ولی به نظرم این حد"نرمال" در هر انسانی فرق می کند. مثلا اگر به عکس العمل انسانها به هنگام دیدن کودکان نگاه کنیم متوجه میشویم که هرکس به نوعی با کودکان برخورد میکنند. یک نفر ممکن است وقتی کودکی میبیند بیاستد و کودک را ببوسد کسی دیگر ممکن است فقط دستی تکان بدهد و ....
بنابراین هر فرد ترازو و مقیاس نرمال بودنش را خودش میداند
خودش میداند وقتی مثلا به همسرش می گوید دوستت دارم، آیا این بیان برخاسته از درونش و خالصانه و خودبخودی است یا هدفی پشت آن نهفته، یا مثلا زمانی که به رئیسم احترام میگذارم آیا برای ادای ادب است یا اضافه حقوق گرفتن!!

به میزان ترازوهایمان توجه داشته باشیم!


مهناز

ارسال یک نظر