خوشتر


 تا توانی مده از کف، به بهار، ای ساقی  
لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی  

نوبهار است و گل و سبزه و ما عمر عزیز  
می‌گذاریم به غفلت، مگذار ای ساقی  

موسم گل نبود توبهٔ عشاق درست  
توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی  

شاهد و باغ و گل و مل همه خوبند ولی  
یار خوش خوشتر از این هر سه چهار ای ساقی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر