زلف پریشان


هر چه خلاف‌آمد عادت بود
قافله‌سالار سعادت بود ۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

نظامی یا حافظ؟!
مسئله این است...!
.
.
.
.
مسئله؟!

ارسال یک نظر