تعهد


   اگر با خودت قراری می‌گذاری، پایش بمان. آدم است و عهد و پیمانش.

   مثلاً به عنوان یک چالش بنا می‌گذاری تا یک ماه نوشابه نخوری، یا مثلاً روزهای زوج شیرینی نخوری، یا قرارهای دیگر با خودت می‌گذاری. پایش بمان! فکر نکن که بهم زدن این قول و تعهدی که بخودت داده‌ای فقط به خوردن یک نوشابه یا شیرینی تمام می‌شود. خیر. شکستن قول است که خدشه برمی‌دارد و این بسیار مهمتر از خوردن نوشابه و شیرینی و محتوای آن عهد است. خود پیمان مهم است، بسیار بسیار مهمتر از محتوای پیمان.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر