لیست


   لیستی از دروغ‌هایی که به خودت می‌گویی تهیه کن. بنویس‌شان.

   آنها را برای خودت بخوان و بر آنها تأمل کن.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر