رویکرد اُریب

   شاید قبلا گفته باشم که یکی از رویکردهای اصیل به متعلقات و دارایی‌ها این است که انسان رویکرد «امانت‌داری» نسبت به هر گونه داشته‌اش داشته باش. لم سوم‌شخص یا همان دید اوئیت که در کلاسها توضیح داده‌ایم و تمرین کرده‌ایم در چنین رویکردی(امانت‌داری) نهفته است.

   می‌گویم: رویکردی دیگر که البته رویکردی شامل‌تر و فراگیرتر است، این است که انسان در کل زندگی‌اش رویکرد «ماموریت» داشته باشد. یا به تعبیر دینی‌اش همان رویکرد بنده بودن. این رویکرد نیز در خودش دید اوئیت را داراست و هویت در آن حذف است. یاد مرگ و مسافر بودن را نیز در خود دارد. بسیار پربرکت است و نافع و نافذ و البته دقیق.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر