نعل باژگونه


   در حقیقیت(یعنی بلحاظ معنی)، پیروزی در شکست، ثروت در فقر، هستی در نیستی، راحت در بی‌راحتی، قرار در بی‌قراری، امنیت در بی‌امنیتی، عافیت در عافیت‌سوزی، هدف در بی‌هدفی، بدست آوردن در بدست نیاوردن، و هر معنی در عکس ظاهرش نهفته است.

نترس!


۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

منبلی‌ام زخم جو و زخم‌خواه
عافیت کم جوی از منبل براه

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh189/

ارسال یک نظر