نماز بی‌زبان

   برای اینکه بدانیم و درک کنیم که حقیقت نماز الفاظ آن نیستند، خود را یک بار به جای یک انسان لال بگذاریم، و نماز بخوانیم. چگونه می‌خوانیم؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر