قتل

چه حاجت است به شمشیر قتل عاشق را
حدیث دوست بگویش که جان برافشاند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حدیث دوست بگویش که جان برافشاند!

پست کردن نظر