بزک


هر چه چیزی بی‌محتواتر و بی‌مغزتر باشد، با الفاظ یا پیچیدگی‌ها سعی می‌کنند بزکش کنند

اما

آنکه زلف جعد و رعنا باشدش
چون کلاهش رفت خوشتر آیدش

محتوایی که دارای غنا باشد، بدون بزک و آرایش و یا پیچیدگی و غموض است، مثل آب زلال، «مبین».

لذا اگر دیدیم مطلب یا نظریه‌ای سخت و پیچیده است، زیاد جدی‌اش نگیریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر