پرسش


آیا کسی می‌داند فلسفهٔ اینکه در قانون ازدواج ایران حق طلاق بصورت پیش‌فرض در اختیار مرد است، چیست؟

لطفاً به سئوال دقت کنید. و خود سئوال را مشخصاً جواب دهید، نه موضوعات حاشیه‌ای مرتبط با آن را.

۷ نظر:

ناشناس گفت...

چون درجامعه ما حکم اتوریته را دارد

ناشناس گفت...

شاید حقی است در برابر حق مهریه برای برابری حقوق

ناشناس گفت...

شاید به خاطر القای توهم امتیاز اینکه مرد حق انتخاب دارد...تا مرد رابطه رو به هر قیمت حفظ کند

ناشناس گفت...

چون ازدواج رابطه بین دو نفر بالغ نیست بلکه رابطه مالک و ملک میباشد.

ناشناس گفت...

چون جامعه چنین قانونی رو قرار داده و جامعه هیچ چیزی رو بر اساس عقل و فطرت انجام نمیده. همه چیز بر اساس عقده های نفسانی هست. و از اونجا که مسئولان اصلی قانون گذاری در جامعه آقایون هستن، قانونی رو وضع میکنند که به نفع نفسانیت خودشون باشه. بیشتر از این توضیح نمیدم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!

ناشناس گفت...

زنان اگرامکان طلاق داشته باشند،خیلی سریع ترازمردان اقدام می کنندودوام وقوام زندگی راازبین می برند،به همین دلیل ،طلاق ،حق مرداست .
ازطرفی ،اگرمهریه ونفقه واجرت المثل امورزندگی وشربهای بچه واین مقولات که حقوق زن،هست نبود،آقایان،سریعاًمی خواستندکارازدواج رایکسره کنندودنبال تنوع طلبی خودبروند.
ولی قانونگذاربه مصلحت کلی امورتوجه داشته که حفظ ازدواج ،هرچندبرای شخص،بااکراه ظاهری همراه باشد،مسلماًمنافع روانی ومعنوی فراوان دارد،(هرچندماآدم هااصولاًازدرک حکمت امورناتوانیم به دلیل کوته بینی وحس لذت طلبی های آنی که مانع شکیبایی برای حل مسائلمان است)

ناشناس گفت...

بعلت عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی . فلاسفه یونان قدیم اعتقاد داشتند در تولید مثل فقط مرد نقش دارد ( به اشتراک سلول جنسی بین زن و مرد اعتقاد نداشتند) این اعتقاد بعلاوه عامل اقتصادی مرد باعث شد که این فرهنگ در ادیان منعکس شود . با توصیه اقتصادی و مشارکت زنان در آن ، این اعتقاد سست شد

ارسال یک نظر