لای جرز

اگر در رابطه‌مان بدنبال امتیاز گرفتن از طرفمان، بدنبال رو کم کردن و بدنبال برنده شدن بر او هستیم، از قبل بازنده‌ایم.

یک رابطهٔ سالم را باخته‌ایم. رابطه‌ای که در آن عشق، مودت و سلامت روان نباشد، رابطه نیست.

برتری‌جویی، رو کم کردن، امتیازگیری و تلاش برای برنده شدن با عشق هیچ نسبتی ندارند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر