ویترین

انشالله که روزی زندگی‌هایمان همانطور عالی، فوق‌العاده، شاد، شیک و فرزانه‌وار و بافرهیختگی شود که در فیسبوک و شبکه‌های مجازی و حتی در ارتباطاتمان وانمود می‌کنیم!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

انقدرزندگی ما پیچیده شده است که نمیدانیم که وانمود می کنیم ویا اینکه واقعا همین است!؟

خسرو گفت...

سلام
درست نیست آدم ها همه آنچه هستند را نشان دهند زیرا خلوت تنهایی شان را برای نجوای با خود و نیایش با آفریدگار از دست می دهند اما امیدوارم آنچه را که نشان می دهند همان باشد که هستند تا در جمع از دروغی که به خود گفته اند تنها نمانند.(از خسروانه ها)

ناشناس گفت...

اگرکمی درفیس بوک وسایرفضاهاهم پروفایل ومطالب افرادرابادقت بررسی کنیم،هویت واقعی شان هویدامی گردد.
آدمی باسخنانش،ونوشته هایش ودوستانش شناخته می شود.
ازطرفی ،اگرکسی فسق وفجوری هم می کندوآن راعلناًبرملاکند،نوعی بزرگ ازگستاخی به درگاه خداست که گناه علنی مرتکب شده است.
درخفابودن خیلی ازاعمال زشت ماآدم ها،هم عزت ماراحفظ می کندکه خداوندخواسته است بندگانش پیش هم عزت مندباشند.
هم تبلیغی برای گناه وپلیدی نمی شودکه دیگران یادبگیرند.
وهم گناه علنی نیست که نوعی هنجارشکنی وعصیان عظیم تردرقابل خداست.
به امیداین که ظاهروباطن همه ی ماخدایی وخداپسندشود.

پست کردن نظر