تردید

اگر مدت زیادی بوسیلهٔ روش و تعلیماتی خاص در حال شناخت خودمان هستیم اما هیچ تغییر بنیادی و اساسی‌یی در حال و احوال و روزگارمان نمی‌بینیم، یعنی کیفیت زندگی‌مان مانند قبل از آشنا شدن با آن روش و تعلیمات است، یا در جدیت و همت‌مان باید شک کنیم، یا در کارآمد بودن آن روش و تعلیمات.

۵ نظر:

ناشناس گفت...

هم در جدیت فرد یا افراد باید شک کرد، و هم صد البته در ناکارآمدی روش و لمها!

ناشناس گفت...

تردیدی نیست .....
اما حال استادی رو دارم که از دفتر دستک پوسيدش نمیتونه فاصله بگیره......

ناشناس گفت...

تردید
هین مراقب باش گر دل بایدت
کز پی هر فعل چیزی زايدت
ور ازین افزون ترا همت بود
از مراقب کار بالاتر رود

ناشناس گفت...

اگر تو در این مراقبه همت بیشتری داشته باشی مقام و مرتبه تو از مراقبه کننده بالاتر میر ه

ناشناس گفت...

چون در مراقبه هنوز "وجودمجازي" سالک باقی است و چون سالک همت عالی ورزد سرانجام به مقام فنا و محو وجود موهوم خود نائل گردد.

ارسال یک نظر