جای پارک

در مجلسی نشسته‌ایم و «استاد» می‌پرسد: «شما چگونه می‌توانید هنگام رانندگی به یاد خدا باشید و آرامش داشته باشید؟».

خانمی می‌گوید: «من موقعی که دنده عوض می‌کنم، خدا را شکر می‌کنم.»

خانمی دیگر: «من وقتی دارم دنبال جای پارک می‌گردم، از خدا می‌خوام که برام جای پارک پیدا کنه. یکهو می‌بینم جلوم یک جای پارک خالی هست.»

---

دوستی می‌گوید یکی از اقوامشان به او توصیه کرده که «هر وقت خواستی زودی جای پارک پیدا کنی، یازده بار بگو «لعنت بر عمر!». مطمئن باش بسرعت جای پارک پیدا می‌کنی.»

۱ نظر:

نادیا گفت...

لطفاًاین مطلبی روکه می نویسم شیر نکنید.
ولی من کمی تحقیق کردم راجع به این موضوع که چرااین قدردعواولعن ونفرین وایناوجودداره ،
برام جالب بودواطلاعات تاریخی خوبی پیداکردم که واقعاًبرام عجیب بودکه سیرتاریخی دین اسلام این جوری بوده.
برای من جالب بود

ارسال یک نظر