شرم از اظهار خودباختگی

بعضی وقت ها آدم دروناً به عرفا خودباخته‌ست و براش اتوریته‌اند... فقط چون در جمع‌های خودشناسی، خودباختگی مایه‌ی ننگ ه، آدم سعی میکنه خودباختگی‌ش رو پنهان کنه و بروزش نده

سهراب(س)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر