درک

-  لطفاً کمکم کنید. وقتی همسرم مشغول کاری هستش نباید بهش گیر داد. ناراحت میشه.

- خوب دقت کنید.
شما نیاز به آشنایی با تفاوت ساختار روانی مرد نسبت به زن دارید.
اینکه می‌گویید موقع کارش ناراحت میشه، طبیعیه. چون مغز مرد طوری ست که قسمت منطقی و احساسی‌اش از هم جداست. وقتی داره کار میکنه، منطق مغزش مشغوله. شما باید این رو بدانید. قسمت احساسش فعال نیست. برای همین، کار احساسی و عاطفی نمیتونه همزمان بکنه. همه مردها اینطورند.
برعکس، زنها هر دو قسمت عاطفی و منطقشون همزمان فعاله. و اگر زنی مشغول کار هم باشه و مردش بیاد پیشش، اصلا خوشش هم میاد.
شما باید مهارتها و دانش‌های از این قبیل که در ارتباط با درک حالات جنس باصطلاح مخالف است را یاد بگیرید. وقت و هزینه بگذارید و اهمیت قائل شوید برای این آموزش. تا در ارتباط با همسر و همدم خود، وضعیت روانی او را درک کنید.(او هم همینطور، نسبت بشما.)

۱ نظر:

مروی گفت...

وقتی آدماازدواج می کنن واقعاًبه رشدی مضاعف می رسنداگرتوجه کنند.
خانم های حساس که هیچی نشده می زنن زیرگریه ،کمی یادمی گیرن که به آدمی توجه کنن که درهرلحظه فقط به یه چیزفکرمی کنه ،پس کمی تمرکزبیشترپیدامی کنن وحساسیت های بیجاشون روکاهش می دن.این مطلب رومی تونین دریک تازه عروس دراول زندی ووقتی چهارپنج سال اززندگی مشترکش گذشته واحیاناًبچه دارهم شده ببینید.رفتاری پخته تربااحساساتی منسجم ترپیدامی کنن!

اقایان هم درسته که درهرلحظه قط به دلیل ساختارروانی ومغزی شون به یک موضوع فکرمی کنند،ولی به مرورکمی بین دونیمکره ی مغزشون ارتباط برقرارمی شه وکمی احساسات طرف مقابلشون وفرزندانشون رودرکنارموضوعات شغلی و...درنظرمی گیرن.اگرهم چنین حساسیتی پیدانکنن وچنین مهارتی روکسب نکنن ،کاری می کنن که بالاخره یادبگیرن،پس بهتره خودشون هم کمی برمحدودیت های خودشون غلبه کنند.

اگربازهم کمی دقت کنیددراحوالات اطرافیان می بینیدکه مردایی که خانواده دوست هستند،پس ازگذشت سال هایی اززندگی مشترک ،به ظرافت های احساسی خانمشون وبچه هاشون دقت می کنند،درهمون حالی که دارن کارهای منطقی وعقلانی شون روانجام میدن،به نوعی انگارسیستم مغزی همسرشون روی کارکردمغزایشون هم اثرمی گذاره.

انسان موجودی عجیب وغریب ونابغه است وعشق پدیده ای حیرت انگیزومعجزه گر!
ازدواج هم اگرکمی به هدفش وزیباییش فکرکنیم بسیارمایه رشدوپیشرفت مادی ومعنوی وتعادل جسمی وجنسی وروانی انسان میشه.

ازتأثیرات مون برهمسرمون غافل نشیم وبامهروعشق درک کنیم که هرکاری می کنیم برای داشتن یه خانواده گرم وصمیمی باآرامش درکنارهم هست.

شادباشید

ارسال یک نظر